فیدان: فیلم‌برداری فیلم کوتاه «خاموشی» به کارگردانی حسین میرزا محمدی در روستاهای استان کردستان پایان یافت. حسین میرزا محمدی فارغ التحصیل سینما از دانشگاه هنر سن فرانسیسکو آمریکا است که در ۵ سال گذشته به عنوان دستیار و بازیگر آثار استاد بهرام بیضایی در دانشگاه استنفورد با ایشان همکاری داشته است. وی پیش از این فیلم‌های کوتاه «Reflection Lost» «Whittled» را در آمریکا ساخته است.…