چهار سمینار آموزشی در جریان برگزاری دومین جشنواره فیلم کوتاه سما برگزار می‌شود. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، سمینار آموزش بازیگری با حضور رضا کیانیان از ساعت ۱۶ تا ۱۸ روز یکشنبه ۲۲ فروردین، سمینار آموزشی نقد فیلم با حضور مسعود فراستی از ساعت ۱۶ تا ۱۸ روز دوشنبه ۲۳ فروردین، سمینار آموزش کارگردانی با حضور همایون اسعدیان از ساعت ۱۶ تا ۱۸…