فراخوان چهاردهمین جشن تصویرسال و جشنواره فیلم تصوی منتشر شد. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، چهاردهمین دوره‌ی «جشن تصویرسال» و «جشنواره فیلم تصویر» از اول تا بیستم اسفندماه ۱۳۹۵ همچون دوره‌های گذشته، در خانه‌ هنرمندان ایران برگزار می‌شود. بخش ویژه بزرگداشت «عباس کیارستمی» عنوان بخش ویژه بزرگداشت در چهاردهمین دوره‌ی «جشن تصویرسال» و «جشنواره فیلم تصویر» است که با همراهی سی‌و‌پنجمین جشنواره جهانی…