فیدان: فیلم کوتاه «خمره» به کارگردانی نیما سرایی آماده نمایش شد. نما سرایی پیش از این ساخت فیلم‌های «پنجشنبه ۹ صبح» و «رنگ‌های خاطره» را در کارنامه خود دارد. فیلم کوتاه «خمره» داستان سه کارگر یک کارگاه چوب را روایت می کند که با تخلفی که انجام می دهند به دنبال پوشاندن آن هستند غافل از اینکه…! دیگر عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از: تهیه…