هفت فیلم کوتاه ایرانی از سیزدهمین جشنواره «We Care» هند جایزه گرفتند. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، در بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه یک دقیقه‌ای «اینجا» به کارگردانی سینا شفیعی جایزه نخست و «دست‌هایی برای پدر» به کارگردانی نسیم مددی جایزه سوم این بخش را دریافت کردند. همنچنین در بخش مسابقه فیلم‌های کوتاه پنج دقیقه‌ای «ماهی و من» به کارگردانی بابک حبیبی فر جایزه نخست…