فیلم کوتاه «شش و پنج دقیقه» به کارگردانی شهره رعایتی به بخش مسابقه جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه «اکادشما» نپال راه یافت. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، فیلم کوتاه «شش و پنج دقیقه» در اولین حضور بین المللی خود، برای حضور در بخش مسابقه چهارمین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه «اکادشما» انتخاب شده است و به عنوان تنها نماینده ایران با فیلم‌هایی از امریکا، نپال،…