سعید روستایی در یادداشتی به بهانه اکران فیلم‌های کوتاهش در گروه «هنر و تجربه» نوشته است. «سینما برای من با نفی‌های متوالی آغاز شد. زمانی که طرح‌های مختلف را در سرم مرور می‌کردم و گاهی روی کاغذ می‌آوردمشان و هیچ‌کدام آن چیزی نمی‌شدند که من به خاطرش سینما را انتخاب کرده بودم، اولین جرقه با ایده «شنبه» شروع شد. این‌یکی ارزشش را داشت. می‌توانستم پای آن…