انیمیشن کوتاه «از سرزمین‌های شرقی» و فیلم کوتاه «فردای دیروز» به بخش مسابقه نوزدهمین جشنواره «بروکلین» آمریکا راه یافت. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، هدف این جشنواره که توسط انجمن فیلم بروکلین تأسیس شده است، فراهم نمودن گفتمان عمومی در بروکلین به‌منظور پیشبرد منافع عمومی فیلم‌ها و تولیدات مستقل فیلم و جلب‌توجه سراسر جهان به بروکلین به‌عنوان یک مرکز سینمایی است. این جشنواره…