فیلم‌های کوتاه «آرداک» و «هستی» در دو بخش مسابقه جشنواره بین المللی فیلم سوسه ارمنستان رقابت می‌کنند. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، فیلم‌های کوتاه «آرداک» به کارگردانی اسماعیل منصف در بخش مسابقه فیلم‌های مستقل و فیلم کوتاه «هستی» به کارگردانی کمال پرناک در بخش مسابقه فیلم‌های دانشجویی این جشنواره به ترتیب با ۱۵ و ۳۵ فیلم حاضر در این بخش‌ها به رقابت خواهند…