فیدان: مستند کوتاه «تماشای دیگری» سومین ساخته ماهان خمامی پور بعد از «روی زیر زمین» و «بهتر از زندگی» است که در شهر حلب سوریه ساخته شده است. در خلاصه داستان این مستند کوتاه آمده است: در منطقه‌ای جنگی در شرق حلب پسر بچه‌ای تلاش می‌کند تا سیم برق را به خانه خود برساند. دیگر عوامل این مستند کوتاه عبارتند از: نویسنده و کارگردان: ماهان…