فیدان: مستند تجربی «سوسا» با نگاهی به شهر باستانی شوش به کارگردانی محمد حسنی آماده نمایش شد. طراح پوستر این مستند کوتاه  را سید علی رضا موسوی زاده بر عهده داشته است. محمد حسنی فارغ التحصیل انجمن سینمای جوانان دفتر شهر ری، دانشجوی رشته کارشناسی سینما ست. وی ساخت مستندهای «آهن نگاره»، «پلاستیک»، «شهر سنگ»، «آفتاب خوابی»، سوسا و فیلم کوتاه «مرتضی علی» را در…