فیدان: مرتضی فرد که تاکنون کارگردانی یازده مستند و فیلم کوتاه از جمله «صدای نت»، «شهر مقدس»، «بیا تا برویم»، «در مسیر عاشقی» و «یاد یاران» را در کارنامه خود داشته است فیلم‌برداری تازه‌ترین مستند کوتاه خود را به پایان برده است. این مستند کوتاه ۳۰ دقیقه‌ای درباره نشانه (علم) که هیات‌های عزاداری در روزهای خاص در دسته‌های عزاداری از آن استفاده می‌کنند. این مستند…