فیلم‌های کوتاه نامزد شده برای دریافت جایزه در بخش‌های مختلف نخستین جشنواره فیلم «سلامت» معرفی شدند. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، فیلم‌های کوتاه نامزد دریافت جایزه در بخش‌های مختلف جشنواره فیلم «سلامت» به شرح زیر معرفی شدند: نامزدهای بخش فیلم کوتاه: فیلم کوتاه «دوچرخه ها، پدرها، سیگارها» به کارگردانی ابراهیم ایرج زاد فیلم کوتاه «آوا» به کارگردانی سهند کبیری فیلم کوتاه «هستی» به کارگردانی…