احمد الستی، رهبر قنبری و آرش رصافی فیلم‌های بخش مسابقه نخستین جشنواره فیلم کوتاه رهایی را داوری می‌کنند. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، ۹۹ فیلم کوتاه راه‌یافته به بخش مسابقه نخستین جشنواره فیلم کوتاه رهایی توسط احمد الستی، رهبر قنبری و آرش رصافی داوری می‌شوند. گفتنی است در بخش مسابقه اصلی جشنواره با موضوع اعتیاد در سه بخش داستانی ۳۰ فیلم کوتاه، مستند…