ماده ۱ – هدف: داوری آثار تولید شده در عرصه فیلم کوتاه داستانی و تجربی توسط آکادمی ایسفا که شامل اعضای ثابت و کارشناسان فرهنگی دعوت شده است، به‌نحوی‌که باعث ترغیب و تشویق فیلم‌سازان برای ارتقاء کیفی آثارشان گردد. ماده ۲ – دبیر جشن خانه سینما دبیر جشن فیلم کوتاه داستانی و تجربی نیز هست و فصل الخطاب تصمیمات و مسائل مربوط به جشن فیلم…