ایسفا: زمزمه‌های تغییر مدیریت انجمن سینمای جوانان ایران مدت‌ها بر سر زبان‌ها بود تا اینکه با حکم رییس سازمان سینمایی، آقای سید صادق موسوی به عنوان مدیرعامل جدید انجمن سینمای جوانان ایران انتخاب شد. انجمن صنفی فیلم کوتاه ایران، به‌عنوان صنف بی‌طرف ولی منتقد، با ابراز نگرانی از وضعیت مدیریت و تصمیم‌گیری در حوزه فیلم کوتاه کشور و با تاکید بر این نکته که مدیریت بر سازمانِ بزرگی چون انجمن سینمای جوانان ایران نیازمند مدیری آشنا با فیلم کوتاه و چالش‌های مربوط به آن بوده، امیدوار است با انتصاب جدید و در فرصت اندک باقیمانده از دولت فعلی، بخشی از مطالبات باقیمانده و انجام نشده در حوزه فیلم کوتاه کشور برآورده شود.

انجمن صنفی فیلم کوتاه ایران با تبریک انتخاب جناب آقای موسوی به‌عنوان مدیرعامل جدید انجمن سینمای جوانان ایران، امیدوار است که ایشان از مشاوره صنف فیلم کوتاه و دیگر فیلم‌سازان فیلم کوتاه بهره کافی ببرد. انجمن سینمای جوانان ایران متعلق به فیلم‌سازان فیلم کوتاه بوده و هیچکس جز فیلم‌سازان فیلم کوتاه، لایق مشارکت در تصمیم گیری‌های مربوط به فیلم کوتاه نیست. 

بنابراین با تاکید از مدیرعامل جدید می‌خواهیم با مشورت فیلم‌سازان و بکارگیری مدیران باتجربه والبته جسور در معاونت‌های انجمن سینمای جوانان ایران، امکان تغییر و تحول متناسب با شرایط روز را فراهم نماید. انجمن فیلم کوتاه همچنان که منتقدانه برنامه ریزی‌ها و نحوه‌ی مدیریت بر فیلم‌ کوتاه کشور را دنبال می‌کند، آماده هر نوع همکاری و مشورت برای حل مشکلات فیلم کوتاه خواهد بود.

شفافیت و پاسخگویی در عملکرد و بودجه، شفافیت در روش‌های تولید و بکارگیری شیوه‌های نوین در تولید فیلم کوتاه، حمایت از فیلم تجربی، بکارگیری روش‌های تازه و متناسب با شرایط امروزی در آموزش، تلاش برای حضور جدی‌تر فیلم کوتاه در جشنواره‌ها و بازارهای جهانی، تلاش برای اثرگذاری در تصمیم‌گیری‌های کلان سینمایی کشور، تلاش برای حفظ روحیه مستقل فیلم کوتاه، بخشی از خواسته‌هایی‌ست که فیلم‌سازان فیلم کوتاه همواره بر آن تاکید کرده‌اند. لازم است از تلاش‌های جناب آقای فرید فرخنده کیش تشکر نموده و برای ایشان آرزوی بهروزی نماییم. بی‌شک تلاش‌های ایشان اگر چه با انتقادهایی همراه بود، اما از چشم فیلم‌سازان فیلم کوتاه دور نخواهد ماند.

پیوند کوتاه: https://www.fidanfilm.ir/?p=5158