فیدان: انیمیشن کوتاه «نفت و خون» به کارگردانی کاوه سیستانی در ادامه حضورهای بینالمللی خود در بخش Best of the word که اختصاص به نمایش اینمیشنهای مطرح بینالمللی دارد به نمایش درمیآید. گفتنی است جشنواره انیمیشن هیروشیما به عنوانی یکی از معتبرترین جشنواره انیمیشن در جهان شناخته میشود.

همچنین دیگر انیمیشن کوتاه کاوه سیستانی «والیبال» در هشتمین دوره جشنواره انیمیشن آرژانین از تاریخ ۴ تا ۱۰ سپتامبر، چهلمین دوره جشنواره انیمیشن SEMANA اسپانیا و چهارمین دوره جشنواره Full Bloom آمریکا که از تاریخ ۱۳ تا ۱۵ سپتامبر برگزار خواهد شد حضور خواهد داشت.

هفدهمین دوره جشنواره انیمیشن هیروشیما از تاریخ ۲۳ تا ۲۷ آگوست در ژاپن برگزار خواهد شد.

پیوند کوتاه: https://www.fidanfilm.ir/?p=12297