آنچه برای ما مهم است پرداختن به فیلم‌هایی است که در فهرست‌های زیر می‌بینید. پس تنها به اظهارنظرهایی سریع بسنده نخواهیم کرد. فیلم‌های خوب و فیلم‌های مهم. فیلم‌هایی که بحث کردن، نوشتن و اندیشیدن در موردشان مازادی را سبب می‌شوند که اتفاقاً در منظر ادبیات نقادی سینما یا مهم‌تر از خود فیلم‌ها هستند و یا در امتدادی مسیری قرا می‌گیرند که فیلم و به‌مثابه آن فیلم‌ساز می‌خواهد. طبیعتاً فهرست ۱۰ فیلم اول فیلم‌هایی را شامل می‌شوند که روی ترتیب قرار گرفتنشان حساسیم. ۱۰ فیلمی که از بین ۵۷ فیلم اصلی سر بر می‌آورند و هرکدام به دلایلی باارزش‌تر شمرده می‌شوند. شاید شکل نهایی این فهرست برای تک‌تک ما شکلی غریب باشد. ولی به همان اندازه قابل‌احترام و قابل دفاع نیز هست. اما آنچه مهم‌تر است این‌که چنین ترکیبی و ترتیبی محصول یک همفکری و یک چالش سیستماتیک گروهی ست. امری که در سینمای ایران یا به شکلی کاریکاتور گونه رخ‌داده و یا خلأ آن به‌شدت احساس می‌شوند.

جمع‌بندی نویسندگان فیدان از فیلم‌های ششمین جشن مستقل فیلم کوتاه

جمع‌بندی نویسندگان فیدان از فیلم‌های ششمین جشن مستقل فیلم کوتاه

جمع‌بندی نویسندگان فیدان از فیلم‌های ششمین جشن مستقل فیلم کوتاه

جمع‌بندی نویسندگان فیدان از فیلم‌های ششمین جشن مستقل فیلم کوتاه

 

۱۰ فیلم دوم، ۱۰ فیلم دیگر، هرچند در ردیف‌هایی بالایی تا حدودی می‌توانند شامل معیاری ارزش‌گذارانه باشند و دارای ترتیب، اما در ردیف‌های پایانی (مشخصاً در مورد چهار فیلم پایانی) همان‌طور که از شکل این فهرست برمی‌آید درواقع فیلم‌های مهمی را شامل می‌شوند که بی‌شک به لحاظ ارزش‌گذاری در انتهای فهرست ۵۷ فیلم قرار می‌گیرند؛ اما به لحاظ اهمیت و تراشیدن و واکاویدن زوایای مشخص استاتیک و تماتیکشان فیلم‌هایی هستند که حتماً ازنظر ما دور نخواهند ماند. این تعداد محدود حتی فیلم‌هایی هستند که رد کردنشان، انگشت روی نقاط حساسشان فشردن کنشی نقادانه است. کنشی لازم و ضروری که معمولاً در هیاهوی تعارفات و برداشت‌های غلط ما از مدیوم فیلم کوتاه نادیده باقی می‌مانند.

می‌توانید برای روشن‌تر شدن شکل ارزش‌گذاری صورت گرفته به سیستم ارزش‌گذاری فیلم‌ها در فیدان مراجعه کنید.

 

پیوند کوتاه: https://www.fidanfilm.ir/?p=1078