فیدان: به نقل از صبا، با استعفای سه عضو هیات مدیره انجمن فیلم کوتاه ایران (ایسفا) و حضور نیافتن ممتد یکی از اعضا در جلسات در حال حاضر هیات مدیره این انجمن منحل شده است.

به زودی باید مجمع جدیدی برگزار و هیات مدیره جدید معرفی شوند.

عماد خدابخش، مهدی بوستانی شهربابکی، شهرام میراب اقدم، محمد حدادی، کاوه قهرمان، امیر توده روستا و مسعود امینی تیرانی اعضای هیات مدیره و طوفان نهان قدرتی به عنوان بازرس و ایرج سالاروند به عنوان بازرس علی البدل انتخاب شده بودند.

پیوند کوتاه: https://www.fidanfilm.ir/?p=13356