فیدان: انیمیشن کوتاه «یال و کوپال» به کارگردانی شیوا صادق اسدی به عنوان یکی از موفقترین انیمیشنهای کوتاه ایرانی در جشنوارههای بینالمللی در ادامه حضورهای خود در سه جشنواره جهانی به نمایش درمیآید.

این انیمیشن کوتاه یازده دقیقهای در بخش مسابقه Asia Road چهاردهمین دوره جشنواره انیمیشنهای مستقل کره جنوبی از تاریخ ۱۳ تا ۱۸ سپتامبر، در بخش مسابقه SHORT FILMS. ALCHEMISTS شانزدهمین دوره جشنواره آسیا پاسفیک روسیه از تاریخ ۲۱ تا ۲۷ سپتامبر و سومین دوره جشنواره انیمیشن Turku فنلاد که از تاریخ ۲۸ آگوست تا ۲ سپنامبر برگزار خواهد شد رقابت میکند.

پیوند کوتاه: https://www.fidanfilm.ir/?p=12466