فیدان: فیلمهای کوتاه «زونا» به کارگردانی طوفان نهان قدرتی، «جذام» به کارگردانی علی محمد اقبالدار و «ارتکاس» به کارگردانی نگین همایون پور در بیستمین دوره جشنواره فیلمسازان مستقل ملبورن با ۶۱ فیلم کوتاه دیگر رقالبت میکنند.

بیتسمین دوره این جشنواره که با هدف حمایت از فیلمسازان مستقل سراسر جهان برگزار میشود از تاریخ ۱۸ تا ۲۰ اکتبر برگزار خواهد شد.

پیوند کوتاه: https://www.fidanfilm.ir/?p=12463