فیدان: دبیرخانه دهمین جشن مستقل سینمای مستند ایران بدین وسیله از متقاضیان شرکت در این آیین دعوت می کند تا پس از مطالعه اساسنامه و آیین نامه جشن براساس اصول تصریح شده نسبت به ثبت نام اینترنتی یا حضور در دبیرخانه جشن اقدام کنند.

متقاضیان از تاریخ ۹ تیر ماه لغایت  ۲۳ تیر ماه فرصت ثبت نام دارند.

علاقمندان می توانند برای اطلاعات بیشتر می توانند به آدرس www.idiaward.com مراجعه یا با شماره تلفن ۶۶۴۱۹۱۹۷ تماس حاصل کنند.

۱هدف: ارزیابی آثار تولید شده در عرصه‌ی سینمای مستندِ ایران توسط نمایندگان انجمن‌ صنفی تهیه‌کنندگان سینمای مستند، انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند و کارشناسان سینمایی، به نحوی که باعث ترغیب و تشویق فیلمسازان برای ارتقاء کیفی آثارشان شود.

۲انتخاب رئیس جشن مستقل سینمای مستند ایران بر عهده هیأت رئیسه جشن است (بر اساس ساختار اساسنامه جشن).

۳رئیس جشن مستقل سینمای مستند ایران، مسئول تصمیم‌ها و مسائل مربوط به شکل و کیفیت اجرای جشن سینمای مستند است.

۴لازم است فیلم ها با فرمت Mpeg4 و (Full HD (H.264 تحویل دبیرخانه شوند.

۵زمان فیلم بر اساس سه گزینه «کوتاه»، «نیمه‌بلند»، «بلند»، بصورت دقیق مشخص شود؛ درغیراینصورت و پس از ثبت فیلم در دبیرخانه، امکان تغییر بخش میسر نخواهد بود.

۶ورودی هر فیلم جهت شرکت در اولین دوره جشن مستقل سینمای مستند ایران مبلغ ۷۰۰۰۰ تومان است که در زمان تحویل نسخه فیلم به دبیرخانه و ثبت نام ، به شماره حساب ۰۱۰۰۹۱۰۰۱۴۶۰۸ و یا به شماره کارت ۶۲۷۴۸۸۱۳۹۹۵۱۸۵۲۰ به نام انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند واریز ‌شود.

۷فیلم‌های مستند ارسالی باید تولید فروردین ۱۳۹۶ به بعد بوده، در دوره گذشته جشنواره شرکت داده نشده باشند.

تبصره۱ : دارا بودن ملیت ایرانی برای یکی از دو صاحبین معنوی یا مادی اثر (کارگردان یا تهیه‌کننده) الزامی است.

تبصره۲ : از تاریخ اعلام فراخوان به مدت ۱۵ روز کاری فرصت ارائۀ آثار به دبیرخانۀ جشن می‌باشد.
تبصره۳ : عضویت یکی از دو صاحبین معنوی یا مادی اثر (کارگردان یا تهیه‌کننده) در یکی از صنوف خانه سینما الزامی است و دبیرخانه جشن موظف است در هنگام ارائۀ ‌اثر برای شرکت در جشن، کارت صنفی متقاضی را‌دریافت‌کند.
تبصره۴: برگۀ تقاضای شرکت در جشن فیلم مستند باید به تایید مالک حقوقی فیلم برسد.
تبصره۵ : تکمیل و ارایۀ برگۀ تقاضای شرکت در جشن فیلم مستند به منزلۀ پذیرش کلیۀ مقررات آن است.

تبصره۶ : پس از تسلیم درخواست کتبی جهت شرکت در جشن فیلم مستند،  نمی‌توان آن را از مراحل انتخاب و داوری خارج کرد.
تبصره۷ : فیلم‌هایی که در دوره های قبل جشن سینمای ایران شرکت کرده‌اند، امکان حضور دوباره در این جشن را ندارند.

تبصره۸: تحویل اثر برای شرکت در جشن به منزله پذیرش یک‌بار نمایش فیلم در سازوکار جشن است.

تبصره۹: دبیرخانه جشن مجاز به استفادۀ ۳ تا ۵ دقیقه از آثار منتخب جشن برای موارد تبلیغی و اطلاع‌رسانی است.

تبصره۱۰- دبیرخانه جشنواره هیچ مسئولیتی در قبال آسیب احتمالی ناشی از ارسال نامطلوب آثار از جانب شرکت‌کنندگان ندارد.

تبصره۱۱- به تقاضای شرکت فیلم‌هایی که مدارک آن ناقص تحویل دبیرخانه داده شود و یا فیلم آن معیوب باشد، ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۸افراد محدودیتی در تعداد فیلمهایی که در جشن شرکت می‌دهند، ندارند.

۹انتخاب آثار متقاضی حضور در جشن مستقل سینمای مستند، از سوی یک هیأت انتخاب، مرکب از نمایندگان انجمن صنفی تهیه‌کنندگان سینمای مستند، انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند و کارشناسان سینمایی و صاحبنظران فرهنگی _ هنری صورت خواهد گرفت.

تبصره ١- هیأت انتخاب جشن مستقل سینمای مستند، شامل ٩ نفر خواهد بود. ۶ نفر با معرفی هیأت رئیسه جشن و ۳ نفر با معرفی رئیس جشن انتخاب مى شوند. ۶ نفر معرفی شدگان هیأت رئیسه، ٣ نفر از اعضای انجمن صنفی تهیه‌کنندگان سینمای مستند و ٣ نفر از اعضای انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند ایران خواهند بود که حکم‌ خود‌ را از سوی رئیس جشن دریافت مى کنند.

تبصره ٢- وظیفۀ هیأت انتخاب، ارزیابی فنی _ هنری و حرفه‌ای تمامی آثار ارائه شده به جشن مستقل سینمای مستند ایران خواهد بود و حقی در ممیزی آثار ندارد.

تبصره ٣- هیچ عضوی از اعضای هیأت انتخاب نمی‌تواند از عوامل اصلی (کارگردان یا تهیه‌کننده) اثری باشد که متقاضی حضور در جشن است.

۹هیأت داوران جشن مستند از میان نمایندگان انجمن صنفی تهیه کنندگان سینمای مستند، انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند و در اولویت بعدی از اعضای صنوف دیگر خانه سینما برگزیده خواهند شد. از ٩ نفراعضای هیأت داوری۶ نفر با معرفی هیأت رئیسه جشن و ۳ نفر با معرفی رئیس جشن خواهد بود. از ۶ نفر معرفی شدگان هیأت رئیسه، ٣ نفر از اعضای انجمن صنفی تهیه‌کنندگان سینمای مستند و ۳ نفر از اعضای انجمن صنفی کارگردانان سینمای مستند،  تشکیل مى شود و ٣ نفر باقیمانده از میان اشخاص معتبر رشته های فیلمبرداری،  تدوین و صدا ( موسیقی) از سوی رئیس جشن معرفی مى‌شوند. احکام ٩ نفر بوسیله رئیس جشن امضاء و به آن‌ها تحویل مى شود.

تبصره ١- وظیفۀ هیأت داوری ارزیابی فنی، هنری و حرفه‌ای تمامی آثار ارائه شده به جشن مستقل سینمای مستند ایران خواهد بود و حقی در ممیزی آثار ندارند.

تبصره ٢- هیچ عضوی از اعضای هیأت داوری نمی‌تواند از عوامل اصلی (کارگردان یا تهیه‌کننده) اثری باشد که متقاضی حضور در جشن است.

تبصره ٣- هیأت داوران پس از جمع‌بندی امتیازات متعلق به آثار بخش مسابقه و استخراج فیلم‌های نامزد دریافت جوایز اصلی جشن، انتخاب نهایی برگزیدگان را از طریق مشورت و جمع بندی آراء انجام داده، پس از امضاء، در اختیار رئیس جشن قرار می دهند.

 

جوایز جشن مستقل فیلم مستند به شرح زیر است:

۱نشان شایستگی سینمای مستند ایران برای بهترین تهیه‌کنندگی فیلم کوتاه مستند (آثاری دارای زمان حداکثر ۳۰ دقیقه)

۲نشان شایستگی سینمای مستند ایران برای بهترین تهیه‌کنندگی فیلم نیمه بلند مستند (آثاری دارای زمان بیشتر از ۳۰ تا ۶۰ دقیقه)

۳نشان شایستگی سینمای مستند ایران برای بهترین کارگردان فیلم نیمه بلند مستند (آثاری دارای زمان بیشتر از ۳۰ تا ۶۰ دقیقه)

۴نشان شایستگی سینمای مستند ایران برای بهترین کارگردان فیلم بلند مستند (آثاری دارای زمان بیشتر از ۶۰ دقیقه)

۵نشان شایستگی سینمای مستند ایران برای بهترین پژوهش در عرصه فیلم مستند.

۶نشان شایستگی سینمای مستند ایران برای بهترین فیلمبرداری.

۷نشان شایستگی سینمای مستند ایران برای بهترین تدوین.

۸نشان شایستگی سینمای مستند ایران برای بهترین موسیقی.

۹نشان شایستگی سینمای مستند ایران برای بهترین صدابرداری و یا صداگذاری.

به جز دو تندیس بهترین فیلم مستند (که به تهیه‌کننده اختصاص خواهد یافت) و بهترین کارگردانی مستند کوتاه، که نامزدهایشان برای دریافت تندیس جشن بزرگ خانۀ سینما به آن هیات داوری معرفی خواهند شد و در جشن مستقل مستند، تنها به عنوان نامزد دریافت جایزه تشویق می‌شوند، ما‌‌بقی رشته ها در جشن مستقل سینمای مستند، نشان طراحی شده برای این جشن را دریافت خواهند کرد.

۱۰تصمیم‌گیری در موارد پیش‌بینی نشده توسط رئیس جشن بررسی و پس از مشورت با هیأت رئیسه جشن، لازم‌الاجرا است.

تبصره: هیچ جایزه ایی به طور مشترک اهدا نخواهد شد.
شماره تماس دبیرخانه: ۶۶۴۱۹۱۹۷

پیوند کوتاه: https://www.fidanfilm.ir/?p=11850