فیدان: یازدهمین دوره جشنواره بینالمللی فیلم کوتاه و مستند کرالا با همکاری مجموعه فیدان در حاشیه برگزاری این دوره از جشنواره کرالا بخش نمایش ویژه فیلمهای کوتاه ایرانی با عنوان «قصههای فارسی» را برگزار میکنند. امیر مسعود سهیلی و هادی علیپناه مسئولیت برنامه ریزی و انتخاب فیلمهای این بخش را برعهده داشتهاند.

گفتنی است برای این برنامه هجده فیلم کوتاه با هدف معرفی فیلمسازان و فیلمهای کوتاه ایرانی با توجه به ویژگیهایی چون موفقیتهای بینالمللی و نیز گوناگونی در ژانر و گونه انتخاب شدهاند و در قالب بخش جنبی این دوره از جشنواره کرالا که از تاریخ ۲۰ تا ۲۴ جولای برگزار خواهد شد به نمایش درخواهند آمد.

اسامی این هجده فیلم کوتاه فیلمهای کوتاه عبارتند از: «وقت ناهار» به کارگردانی علیرضا قاسمی، «اشیا گمشده» به کارگردانی حامد نجابت، «ایکی» به کارگردانی پرستو کاردگر، «چشم آبی» به کارگردانی امیرمسعود سهیلی، «حیوان» به کارگردانی بهمن و بهرام ارک، «دختری در میان اتاق» به کارگردانی کریم لک زاده، «یال و کوپال» به کارگردانی شیوا صادق اسدی، «میزبان» به کارگردانی امید عبدالهی، «هنوز نه» به کارگردانی آرین وزیردفتری، «آینههای پریده رنگ» به کارگردانی سالم صلواتی، «راویولی» به کارگردانی حسین شاعری، «خرس» به کارگردانی سمیرا نوروز ناصری، «سرمه» به کارگردانی آزاده قچاق، «پسرک» به کارگردانی مونا شاهی، «مردی که اینجا نبود» به کارگردانی عطا مجابی، «فردا صبح» به کارگردانی محمد نجاریان، «دیدن» به کارگردانی سهیل امیر شریفی و «کل به جزء» به کارگردانی سید وحید حسینی نامی.

پیوند کوتاه: https://www.fidanfilm.ir/?p=11999