با امیر توده‌روستا دبیر هشتمین جشن مستقل فیلم کوتاه درباره سیاست‌ها، شیوه انتخاب و داوری و رویکردهای این جشن گفتگویی مفصل داشته‌ایم. با انتشار این گفتگو به استقبال نهمین دوره این رویداد سینمایی به عنوان یکی از مهم‌ترین رویدادهای فیلم کوتاه می‌رویم و امیدواریم مباحث مطرح شده در آن اهمیت دغدغه ما در خصوص کیفیت این رویداد و جهت دهی‌های مشخص آن را به نمایش بگذارد. سال گذشته فیدان پس از پایان جشن دو مطلب در خصوص آسیب شناسی این رویداد منتشر کرد که واکنش‌ها و بحث‌های فراوانی ایجاد کرد (اینجا و اینجا می‌توانید مطالعه کنید) در این گفتگو مشخصا به این دو مطلب پرداخته‌ایم.

پ.ن: پیش از این با امید عبدالهی یکی از اعضای هیات انتخاب هشتمین دوره جشن نیز گفتگویی داشته‌ایم که می‌توانید اینجا بشنوید.

مصاحبه را در شنوتو بشنوید

پیوند کوتاه: https://www.fidanfilm.ir/?p=11467