آخرین‌مهلت دریافت طرح برای کارگاه ZDF-Arte تا پایان مهرماه جاری تمدید شد.

به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، مدیران ارشد شبکه‌های ZDF و Arte برای برگزاری کارگاه «طرح و گسترش طرح» در آبان ماه سال جاری به خانه سینما می‌آیند. ولفگانگ برگمان (Wolfgang Bergmann) مدیرعامل بخش آلمانی Arte و فردریک اولفرتس (Frederic Ulfert) از سردبیران ارشد شبکه ZDF و مدیر بخش مستند (ZDF-Info) با همکاری انجمن تهیه‌کنندگان سینمای مستند ایران کارگاه «طرح و گسترش طرح» را در خانه سینمای ایران برگزار می‌کنند.

در این کارگاه، فیلم‌سازان منتخب جلسات مشاوره مستقیم با مدیران این شبکه‌ها خواهند داشت و در این جلسات طرح‌های منتخب ضمن گسترش نهایی، برای امکان تولید مشترک مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.

برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به سایت خانه سینما و سایت انجمن تهیه‌کنندگان سینمای مستند ایران مراجعه فرمایید.

پیوند کوتاه: https://www.fidanfilm.ir/?p=4548