فیدان، به نقل از روابط عمومى جشنواره با توجه به اتمام مهلت فراخوان بخش فیلم، هیات انتخاب در دو گروه ملى و بین‌الملل فعالیت خود را آغاز خواهند کرد. در این دوره از جشنواره، هیات انتخاب بخش بین‌الملل متشکل از علیرضا اسفندیار نژاد، سورنا افخم الشعرا، سهند کبیرى و سمیرا نوروزناصرى است.

همچنین در بخش ملى انتخاب آثار توسط هوتن حق شناس، پویان شعله ور و پویان شعله ورکریم لک زاده انجام خواهد شد.

آثار پذیرفته شده در جشنواره خرداد ماه سال جارى اعلام خواهد شد.

پیوند کوتاه: https://www.fidanfilm.ir/?p=11256