چه دشوار است

تماشای قرص ماه

به‌تنهایی

انجمن فیلم کوتاه ایران درگذشتِ نشانِ سینمای ایران را به همکاران خود تسلیت می‌گوید. سینمای مستقلِ ما بی‌تردید بی او تنهاتر است.

پیوند کوتاه: https://www.fidanfilm.ir/?p=3550