گفتگویی داشته‌ایم با علی‌سینا آزری منتقد و فیلم‌بردار که مسئولیت دبیری جشنواره فیلم کوتاه شیراز را در هشت دوره برگزاری آن برعهده داشته است. شاید همین نکته که یک شخص مسئولیت پایه گذاری و دبیری هشت دوره مستمر یک جشنواره را بر عهده داشته نسختین ویژگی متمایز کننده این جشنواره باشد. همواره اخباری جسته گریخته از دوره‌های پیشین این جشنواره به ما رسیده بود اما در این دوره فیدان افتخار حضور و مواجهه نزدیک با آن را داشت. طی یادداشت‌های جداگانه (اینجا و اینجا) تلاش کرده‌ایم تجربه این مواجهه را توضیح دهیم. و البته طی گفتگویی که در ادامه خواهید شنید با علی‌سینا آزری تلاش کردیم تصویری کامل‌تر از تاریخچه، سیاست‌ها، آسیب‌ها و اهداف جشنواره فیلم کوتاه شیراز اراده دهیم.

گفتگو را در شنوتو بشنوید

 

.wrapper
{
max-width : 1000px;
margin : 20px auto;
padding : 0 20px
}

@media all and (max-width : 400px)
{
.shenotoIframe2
{
height : 128px;
}
}

@media (min-width : 400px) and (max-width : 500px)
{
.shenotoIframe2
{
height : 156px;
}
}

پیوند کوتاه: https://www.fidanfilm.ir/?p=11302