یادداشتی درباره‌ی سانسور و فیلم کوتاه نوشته‌ی امید عبدالهی دستگاه سانسور برای تدوام حیات‌اش به ابهام، انزوا، ترس و اختلاف‌افکنی نیاز مبرم دارد. هر چه هنرمندان و صاحبان اندیشه خواسته یا ناخواسته بیشتر به جان هم بیفتند، دَم و دستگاه سانسور هم با خیال راحت‌تری کارش را پیش می‌برد. سانسور به شکلی موذیانه از خصوصیات غالب هنرمندان که تمایل به دیده شدن و مطرح شدن…