در دیدار معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی با هیات مدیره «ایسفا» مسائل مختلف عرصه فیلم‌سازی کوتاه به بحث گذاشته شد. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، به نقل از روابط عمومی سازمان سینمایی، در نشست معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی با هیات مدیره «ایسفا»، ضرورت بازنگری ساختار و معیارهای شناسایی و احراز کارگردانان فیلم اولی، صدور پروانه مالکیت برای فیلم‌های کوتاه حرفه‌ای،…