فیلم کوتاه «نقاش» به کارگردانی اشکان ملکی از هنرمندان جوان کردستانی به فینال جشنواره بین المللی burien در کشور آمریکا راە یافت. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، فیلم کوتاه «نقاش» کە تاکنون بە بخش مسابقە جشنوارەهای indie wise میامی آمریکا و ونژو در کشور چین راە یافتە بود، در سومین حضور بین‌المللی خود به فینال جشنواره بین‌المللی burien واشنگتن راه یافت. این فیلم…