اعضای هیات انتخاب و داوری نخستین مسابقه فیلم‌نامه‌نویسی پیامبر رحمت (ص) معرفی شدند. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، علی‌اکبر قاضی نظام، رهبر قنبری و امیر توده روستا فیلم‌نامه‌های رسیده به دبیرخانه نخستین مسابقه فیلم‌نامه‌نویسی پیامبر رحمت (ص) را انتخاب و داوری خواهند کرد. اعضای هیات انتخاب و داوری نخستین مسابقه فیلم‌نامه‌نویسی پیامبر رحمت (ص)…