پست‌های با برچسب: : ‘امین دهقان’

مرحله انتخاب فیلم‌های دومین جشنواره بین‌المللی فیلم بی کلام گلوب به پایان رسید. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، به نقل از روابط عمومی جشنواره، گزینش دور دوم جشنواره بین‌المللی فیلم بی کلام گلوب به پایان رسیده است. هیات گزینش این دوره شامل سارا طبیب زاده، محمد حدادی، امین دهقان، علیرضا قاسمی، داریو جوریلی و جیانلوکا بالا هستند. رها امیرفضلی، دبیر دور دوم جشنواره…
اعضای هیات انتخاب دومین جشنواره بین‌المللی فیلم بی‌کلام گلوب معرفی شدند. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، محمد حدادی، سارا طبیب زاده، امین دهقان، جیانلوکا بالا، داریو جوریلی و علیرضا قاسمی از بین ۲۹۰۰ فیلم کوتاه بی‌کلام متقاضی حضور در این جشنواره ۸۰ فیلم کوتاه را برای حضور در بخش مسابقه دومین جشنواره بین‌المللی فیلم بی‌کلام گلوب انتخاب خواهند کرد. گفتنی است ۲۹۰۰ فیلم…

نقد فیلم کوتاه