پست‌های با برچسب: : ‘انیمیشن کوتاه مراسم پرده برداری به کارگردانی مهدی بوستانی’

انیمیشن کوتاه «مراسم پرده برداری» به کارگردانی مهدی بوستانی شهربابکی به جشنواره ویدئوبابل پرو راه یافت. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، این سیزدهمین نمایش  بین‌المللی این فیلم و دومین آن در آمریکای جنوبی است. پیش از این، «مراسم پرده برداری» در جشنواره‌های گرونوبل فرانسه، دتمولد آلمان، کارتون کلاب ریمینی ایتالیا، مووی اسکرین پرو آمریکا، فیلم‌های ایرانی پاریس، نیو انیمیشن آمریکا، سایبورگ ایتالیا، فیک…
انیمیشن کوتاه «مراسم پرده برداری» به کارگردانی مهدی بوستانی شهربابکی به جشنواره کرامت اردن راه یافت. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، دوازدهمین حضور بین‌المللی انیمیشن کوتاه «مراسم پرده برداری» پس از جشنواره‌های گرونوبل فرانسه، دتمولد آلمان، کارتون کلاب ریمینی ایتالیا، مووی اسکرین پرو آمریکا، فیلم‌های ایرانی پاریس، نیو انیمیشن آمریکا، سایبورگ ایتالیا، فیک اسمی آرژانتین، پابلیکیستیکا لهستان، شیامن چین و مراکی اسپانیا در…
«مراسم پرده برداری» به کارگردانی مهدی بوستانی شهربابکی به جشنواره FIC ESMI آرژانتین راه یافت. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، انیمیشن کوتاه «مراسم پرده برداری» به کارگردانی مهدی بوستانی شهربابکی پیش از این در جشنواره های گرونوبل فرانسه، دتمولد آلمان، مووی اسکرین پرو آمریکا، فیلم های ایرانی پاریس، سایبورگ ایتالیا، نیو انیمیشن آمریکا و کارتون کلاب ریمینی ایتالیا حضور داشته و نشان ویژه…
انیمیشن کوتاه «مراسم پرده برداری» به کارگردانی مهدی بوستانی شهربابکی به جشنواره سایبورگ ایتالیا راه یافت. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، دهمین دوره جشنواره سایبورگ در سه مقطع زمانی در سه شهر ایتالیا برگزار خواهد شد. بر اساس این جشنواره از تاریخ ۲۲ تا ۲۴ سپتامبر در لامبریا، ۲۹سپتامبر در توسکانی و ۱۳ تا ۱۵ اکتبر در لایگوریا برگزارها خواهد شد. این هفتمین…
انیمیشن کوتاه «مراسم پرده‌ برداری» در ششمین حضور بین‌المللی خود در جشنواره کارتون کلاب ریمینی شرکت می‌کند. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، این ششمین حضور بین‌المللی انیمیشن کوتاه «مراسم پرده‌ برداری» است که پیش از این در جشنواره‌های گرونوبل فرانسه، دتمولد آلمان، مووی اسکرین پرو آمریکا، فیلم‌های ایرانی پاریس و نیو انیمیشن آمریکا حضور داشته و نشان ویژه جشنواره نیو انیمیشن آمریکا را…

نقد فیلم کوتاه