فیدان: « اَنوس » با مدت‌زمان ۱۲ دقیقه تابستان امسال و در روستاهای اطراف خرم آباد تولید شده و داستان دختر بچه روستایی به نام آزاده است که می‌خواهد برای دیدن پدرش به شهر برود، ولی مادر و برادرش اجازه نمی‌دهند. پوستر این فیلم کوتاه توسط میثم مقصودی طراحی شده و وی در یادداشتی کوتاه دیدگاهش را در طراحی پوستر این گونه بیان می‌کند: پوستر…