نائومی کاواسه فیلم‌ساز ژاپنی رئیس هیئت‌داوران سینه فونداسیون و بخش کوتاه جشنواره کن ۲۰۱۶ شد. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، نائومی کاواسه فیلم‌ساز زن ژاپنی که سال گذشته «پوره لوبیا شیرین» ساخته او، فیلم افتتاحیه بخش نوعی نگاه کن شد، امروز به‌عنوان رئیس هیئت‌داوران بخش سینه فونداسیون و همین‌طور بخش فیلم کوتاه جشنواره کن معرفی شد.  وی از کارگردانانی است که زندگی حرفه‌ای‌اش با…