روابط عمومی جشن خانه سینما اعلام کرد، این هیئت مسئولیت انتخاب ۱۰۸ اثر متقاضی در بخش مستند جشن خانه سینما را بر عهده خواهند داشت. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، به نقل از رای بن مستند، فیما امامی، آزاده بی زار گیتی، محمدعلی حسین نژاد، سید حسن حقگو، امید روحانی، فرحناز شریفی، علی‌اکبر ولد بیگی انتخاب مستندهای متقاضی حضور در جشن را بر…