فیدان: علیمحمد اقبالدار دانش آموخته انجمن سینمای جوانان رشت است و پیش از این کارگردانی هشت فیلم کوتاه «خود»، «قلعه زندگی»، «وارونه همیشه آرام»، «ایمان، کات»، «انتخاب»، «حس نبود»، «من در آیینه» و «یاد آن مرد» را در کارنامه خود دارد. عنوان «جُذام» که ارتباط معنایی مسقیمی با داستان این فیلم ندارد، بازگو کننده اتفاقی پس از جشن عروسی یک مرد و زن جوان است…