سفر و گردشگری / نگاه ویژه (دریا) از این جزیره به آن جزیره، بوسه می‌زند موج بر ساحل، مارکوپولوی کوچکی است موج اهداف جشنواره: الف- تشویق هنرمندان و سینماگران به تولید آثار متناسب و مطلوب در عرصه سفر و گردشگری ب- شناسایی و معرفی استعدادهای سینمایی در عرصه فیلم کوتاه کشور ج- حمایت و تقویت جایگاه فیلم کوتاه به‌عنوان جریانی خردگرا و مستقل در سینمای…