۲۴ تا ۳۱ اردیبهشت‌ماه ۱۳۹۵  ۱۳ تا ۲۰ می ۲۰۱۶ جشنواره بین‌المللی فیلم سبز ایران باهدف شناسایی بهترین آثار سینمایی و سمعی – بصری مرتبط با حفاظت محیط‌زیست و منابع طبیعی در سطح ملی و بین‌المللی، و نمایش عمومی آن‌ها به‌منظور ارتقاء آگاهی عمومی و فرهنگ‌سازی در این زمینه، در تاریخ‌های فوق‌الذکر برگزار می‌گردد. آثاری در جشنواره پذیرفته می‌شوند که دارای مضمونی منطبق بر فرهنگ…