با پایان کار اعضای هیات انتخاب جشنواره فیلم و عکس رهایی اسامی فیلم‌های راه‌یافته به این جشنواره اعلام شد. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، پیام عزیزی، میثم یوسفی ، مجید خادمی زاده، حسین بهزادی فر و محمد حسین عابدی اعضای هیات انتخاب جشنواره فیلم و عکس رهایی اسامی آثار راه‌یافته به این جشنواره را در دو بخش مسابقه آزاد و اصلی (اعتیاد) معرفی کردند.…