زمان ارسال آثار به جشنواره فیلم رضوی تا ۳۱ خردادماه تمدید شد. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، دبیرخانه جشنواره فیلم رضوی، زمان دریافت اثر را تا ۳۱ خردادماه تمدید کرد. فیلمسازان تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه ۳۱ خردادماه فرصت دارند نسبت به ارسال آثار خود به دبیرخانه جشنواره، اقدام کنند و مهلت اعلام شده تمدید نخواهد شد. صاحبان آثار می توانند با…