فیدان: به نقل از دبیرخانه دهمین دوره جشنواره ژیار نزدیک به هزار و چهارصد اثر در قالب فیلم کوتاه، فیلم‌نامه و عکس متقاضی شرکت در در دهمین دوره جشنواره منطقه‌ای فیلم و عکس ژیار شدند. از این بین ۲۴۹ فیلم کوتاه، ۱۸۳ فیلم‌نامه ۸۶۵ قطعه عکس و ۶۵ مجموعه عکس متقاضی شرکت در جشنواره ژیار هستند که استان کردستان با ارسال ١٠١ فیلم بیشترین مشارکت…