آیین یادبود هنرمند فقید، حسن رشیدقامت در خانه هنرمندان برگزار می‌شود. به‌گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، به نقل از روابط‌عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، روز سه‌شنبه ۲۱آذرماه، مراسم گرامی‌داشت کارگردان و بازیگر سینما، توسط دوستان و فیلم‌سازان عرصه فیلم کوتاه و بلند برای هنرمند شادروان، حسن رشیدقامت، از فیلم‌سازان و اعضای قدیمی انجمن، در خانه هنرمندان برگزار خواهد شد. روان‌شاد حسن رشید‌قامت، زاده ۱۳۴۹…