سعید نجاتی، علی توکلی و رضا فهیمی فیلم‌های بخش استعداد جوان و فیلم صدثانیه‌ای جشنواره سایه را داوری می‌کنند. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، سعید نجاتی، علی توکلی و رضا فهیمی یازده فیلم کوتاه بخش مسابقه استعداد جوان و فیلم صدثانیه‌ای دهمین جشنواره ملی فیلم سایه را داوری خواهند کرد.   سعید نجاتی، دوره آموزش فیلم‌سازی انجمن سینمای جوانان قم ۱۳۸۰، کارشناسی تدوین…