دهمین جشنواره فیلم کوتاه دینی رویش در دو بخش ملی و جوانه‌های رویش و در قالب‌های داستانی، مستند و پویانمایی فراخوان خود را منتشر کرد.  «هنر دینی آن است که بتواند معارفی را که همهٔ ادیان -و بیش از همه، دین مبین اسلام- به نشر آن در بین انسان‌ها همت گماشته‌اند و جان‌های پاکی در راه نشر این حقایق نثار شده است، نشر دهد، جاودانه…