فیدان: به نقل از دبیرخانه جشن با  نمایش آثار منتخب انیمیشن در خانه سینما و چندین نشست تخصصی هیات داوران، آثار ذیل به عنوان نامزدهای کسب تندیس دهم به رقابت نهایی راه یافتند. •  نامزدهای بهترین طراحی صدا آرمین بهاری برای فیلم پلکان آرمین بهاری برای فیلم قایم موشک پیمان واحدی برای فیلم گرسنگی حسین قورچیان  برای فیلم  گرگم و گله می برم •  نامزدهای…