اسامی راه‌یافتگان به مصاحبه حضوری «دوره دوساله پرورش سینماگر» اعلام شد. به گزارش فیدان وب‌سایت تخصصی فیلم کوتاه، اسامی راه‌یافتگان به مرحله مصاحبه حضوری شرکت در «دوره دوساله پرورش سینماگر» مدرسه ملی سینمای ایران مشخص شد. زمان دقیق مصاحبه هرکدام از داوطلبان از طریق تماس تلفنی به اطلاع ایشان خواهد رسید. محسن احراری فرزاد احمدی عطیه اسدی‌اصفهانی علیرضا اسفندیارنژاد صابر اله‌دادیان‌فلاورجانی آزاده آبادپور عرفان آصفی‌یزدی…