دو سال از انتشار اولین نامه سینماگران ایرانی در اعتراض به سرقت آثار سینمای ایران توسط سودجویان اینترنتی گذشته است. در این فاصله هفت وب‌سایت غیرقانونی در فضای مجازی با پیگیری حقوقی نمایندگان ما در خارج از کشور مسدود شده و عملاً بازدیدها و کپی‌برداری‌های غیرقانونی تا حد قابل‌توجهی کاهش‌یافته است؛ اما تا متوقف ساختن کامل این جریان تخریب‌گر که سال‌هاست مانند زالو خون سینمای…