فیدان: رضا کوه پور که دوره آموزش فیلم‌سازی را در انجمن سینمای جوانان ایران و موسسه کارنامه طی کرده است تاکنون ساخت فیلم‌های کوتاه «دامنه جمعه»، «یک اتفاق بارانی» و «مثل کبوترهای معلقی» را در کارنامه خود دارد. در خلاصه داستان فیلم کوتاه «ابرهای کومولوس» آمده است: اشک‌هایی که تلاش می‌کنند تبدیل به ابرهای کومولوس شوند! دیگر عوامل این فیلم کوتاه عبارتند از: نویسنده و…